Selmer Logo Korall

Velkommen til designmanualen vår

Selmer samlet

Merkevareplattform

Selmers identitet er nært knyttet til merkevareplattformen vår.
 Dersom du ikke er familiær med plattformen anbefaler vi deg å lese den slik at du best kan skjønne intensjonene til identiteten.

Merkevareplattform

Designretningslinjer

Denne designmanualen er utarbeidet for å sikre at Selmer fremstår som tydelig og konsistent på alle digitale og analoge flater. Alle som skal lage grafisk eller digitalt materiale for Selmer forplikter seg til å lese disse retningslinjene og sørge for at identiteten brukes i henhold til definerte rammer og regler. På denne måten kan vi sikre at merkevaren alltid fremstår som gjenkjennelig, sterk og tydelig.

Verktøykassen

Selmer Logo Stor

«SELMER VIL MER»

I konseptet «Selmer vil mer» ekspanderer S-ikonet og danner spesialtegnede anførselstegn rundt små sitater eller korte, konkrete meldinger. Som Selmer byr på åpenhet og meninger, åpner S-ikonet seg, og gjennom tydelige budskap drar det leseren inn og engasjerer dem i Selmers kultur.

«Selmer vil mer»

Logotype og S-ikon

Selmer sin logotype og S-ikon er de viktigste markørene for merkevaren. En av dem skal være tilstede på alle kommunikasjonsnivåer slik at identiteten bygges gjennom alt vi sier og gjør.

Logo

Mobil Logo

Våre farger

Fargene er et viktig identitetsverktøy som vi bruker på alle design- og kommunikasjonsflater. Fargepaletten er valgt basert på assosiasjoner som reflekterer Selmers personlighet.

Farger

Farger

Typografi

Selmer har valgt tre skriftsnitt som til sammen skaper en redaksjonell følelse, med rom for meninger, i vår kommunikasjon.

Når vi skriver vil leseropplevelsen styrkes gjennom et gjenkjennelig og tydelig typografisk uttrykk.

Typografi

Clean Typo

Bildestil

Bilder er et viktig element i måten Selmer fremstår på våre nettsider og i annen kommunikasjon. Bildestilen skal brukes for å tydeliggjøre og forsterke vår identitet og våre verdier.

Bildestil

Clean Foto

Ikoner

Selmer har et sett av spesialtegnede ikoner som er basert på det visuelle prinsippet i logotypen. Disse ikonene brukes både i store størrelser og som små navigasjonsikoner på nettsiden.

Ikoner

Ikoner

Tone of Voice

På samme måte som et selskap har en visuell identitet med et spesifikt uttrykk og en personlighet, bør den samme personligheten skinne gjennom når selskapet kommuniserer.

Tone of Voice

Tone of voice