Oppdatert

Verktøykasse

Designmanualen vår er utarbeidet for å sikre at Selmer fremstår tydelig og konsistent på alle flater. Alle som skal designe analogt eller digitalt materiale for Selmer forplikter seg til å lese retningslinjene, og sørge for at identiteten brukes i henhold til definerte rammer og regler. På denne måten kan vi sikre at merkevaren alltid fremstår som gjenkjennelig, sterk og tydelig.