Oppdatert

Logo

Selmer sin logotype og S-ikon er de viktigste markørene for merkevaren. En av dem skal være tilstede på alle kommunikasjonsnivåer slik at identiteten bygges gjennom alt vi sier og gjør. De åpne formene i logotypen symboliserer måten vi jobber på, med tverrfaglig tilnærming og team som kommer sammen for å løse komplekse problemstillinger. Formene i Selmers S henter også inspirasjon fra vårt tidligere logosymbol og blir dermed bindeleddet mellom Selmers historie og fremtid.

Logotype

Logotypen er vår viktigste identitetsbærer og skal alltid være representert på digitale og analoge flater i all kommunikasjon fra Selmer. Også ved ekstern bruk som sponsing, arrangementer o.l. skal Selmer sin logo fremtre tydelig som avsender.

Selmer Logotype Sort

S-ikon

S-ikonet skal brukes på små flater hvor logotypen ikke er egnet (for eksempel som ikon i sosiale medier). Det kan også brukes som et aktivt symbol for merkevaren på objekter i interiør, på klær eller annen merch.

S ikon sort

Fargebruk på logotype og ikon

Logo i Selmer-korall

Logo i Selmer-korall skal brukes mot Selmer-aubergine eller hvit bakgrunn. På digitale flater validerer ikke Selmer-korall logo mot hvit bakgrunn (universell utforming) og bør derfor brukes med omhu. Selmer-korall validerer derimot når den står på Selmer-aubergine bakgrunn på digitale flater.

Korall Aubergine
Korall hvitt

Logo i Selmer-aubergine

Logo i Selmer-aubergine skal brukes mot hvit eller Selmer-korall bakgrunn, eventuelt valører av Selmer-korall på digitale flater.

Aubergine Korall
Aubergine hvitt

Logo i svart eller hvitt

Det er krav til kontrast for å gi logoen god nok synlighet på digitale flater. Selv om hvit logo godt kan fungere på lysere toner i en trykksak, skal den aldri brukes slik på digitale flater.

White Black

Hvit logo på sort bakgrunn

White Aubergine 100

Hvit logo på Aubergine bakgrunn

White Bris 100

Hvit logo på Bris bakgrunn

White Korall 100

Hvit logo på Korall bakgrunn

Black White

Sort logo på hvit bakgrunn

Black Korall 25

Sort logo på Korall 25 bakgrunn

Black Aubergine 25

Sort logo på Aubergine 25 bakgrunn

Black Bris 40

Sort logo på Bris 40 bakgrunn

Sikker sone logotype

Sikker sone betyr den minste tillatte avstand til kanten på formatet eller andre elementer i samme format. Dette er en generell regel og gjelder uansett hvor logoen plasseres innenfor formatet. Spesifikke regler for plassering av logo defineres for hvert enkelt uttak.

Unntak fra regelen skal avklares med salgs- og markedssjef før logo benyttes på annen måte enn spesifisert her. Et eksempel på annen bruk av logo er svært små formater; da vil minste tillatte avstand kunne være mindre enn regelen.

Safe zone1

Sikker sone på logotype i liten størrelse (gjerne digitale flater), er beregnet ut fra høyden på logotypen.

Safe zone2

Sikker sone på logotype i stor størrelse, er beregnet ut fra x-høyden på bokstavene i logotypen.

Sikker sone S-ikon

På samme måte som logo må vi også sikre god nok luft rundt ikonet. Bredden av S-ikonet tilsvarer minste tillate avstand til kanten. Dvs. sikker sone er det samme som ikonet for å gi et stramt og ryddig uttrykk.

S ikon safe distance

Sikker sone rundt S-ikonet er beregnet ut fra halvparten av høyden på selve ikonet. Sikker sone beregnes derfor alltid ut fra ikonets størrelse.

S-ikon til sosiale medier

S-ikonet er utarbeidet i et fast oppsett kun for bruk på sosiale medier. Dette oppsettet skal ikke brukes på annen måte.

Logo icons

S-ikonet kan stå i hvitt eller Korall på Aubergine bakgrunn på våre SoMe-ikoner.