Oppdatert

Illustrasjonstil

Illustrasjon er et spennende og nyttig verktøy som bidrar til å gi merkevarer en større bredde i sin kommunikasjon. Vår illustrasjonsstil gir oss et litt annerledes og lettere uttrykk når vi kommuniserer mot studenter.

Illustrasjonene våre inkorporerer et spesialtegnet paragraftegn som er knyttet direkte til vårt S-ikon.

Paragraph

Ved å bruke paragraftegnet som en aktiv del av illustrasjonene, drar vi en direkte link både til identiteten vår så vel som profesjonen. Dette gir oss en unik illustrasjonsstil som vi har eierskap til.

Illustrasjon 1

Trainee opphold / studenttilbud

Illustrasjon 3

Bli kjent med oss / rekruttering / samarbeid

Illustrasjon 2

Studenttilbud

S-ikonet kan animeres til paragraftegnet, i tillegg kan også paragraftegnet animeres ut til et sitat med anførselstegn. Dette gir oss mye fleksibilitet når vi promoterer studenttilbud i sosiale medier.

Studenttilbud

Karriereutvikling